Hlasovacia súťaž pre stredné školy

Hraním tejto hry pomáhate jednej z prihlásených škôl získať jedno zo zelených riešení, čím sa zvýši komfort a kvalita žiakom a personálu, prípadne čím sa škola bude správať "zelenšie" a predchádzať tvorbe skleníkových plynov.

Zároveň sa hraním hry učíte o podstate klimatickej krízy, ako zvládať riziká s ňou spojené a ako viete napomôcť obnove klímy. V tejto hre budete prechádzať 7 levelmi, v ktorých sa postupne dozviete o všetkom potrebnom pre boj s klimatickou krízou.

Po ukončení levelu odovzdáte vybranej škole 1 hlas do medziškolskej súťaže (ktorú ste si vybrali už pri registrácii, v prípade, že škola bola zapojená iba do 1 kola súťaže vyberáte si pri registrácii 2 školy). Odovzdaný hlas je započítaný len v prípade odohrania celého levelu (to znamená, že každý hráč má k dispozícii 7 hlasov pre vopred vybrané školy).

Levely budú spúšťané postupne, na základe časového plánu -prvé 3 levely v rozmedzí marec-máj 2023, ďalšie 4 levely následne september-december 2023 . Dôvodom je fakt, že hranie tejto hry je spojené so spomínanou medziškolskou súťažou a žiakom a verejnosti chceme dopriať dostatok času na oboznámenie sa s informáciami v danom leveli.

Výhry pre školy

Prvé kolo | Zelená stena alebo dažďová záhrada do areálu školy podľa vašej voľby (pre 6 škôl)
Druhé kolo | Elektrický kompostér na kuchynský bioodpad a koše na recykláciu do tried (pre 10 škôl)

Hraním tejto hry sa snažíme dosiahnuť nasledujúce ciele

Vzbudiť zvedavosť

prostredníctvom interaktívnych úloh a zaujímavých informácií v hre

Povzbudiť k aktivite

ukázať príklady inšpiratívnych ľudí, ktorí spravili svet lepším miestom

Nasmerovať ku kritickému mysleniu

poukázať na to, že klimatická kríza je komplexný problém a dokonca aj každé riešenie má svoje limity

Motivovať k štúdiu daných tém

ukázať príklady vedcov a expertov, ktorí danú problematiku študovali a podarilo sa im ich okolie vylepšiť

Snažiť sa vyhnúť panike a ignorácii problému

je pravda, že táto kríza je vážna, ale panika môže byť paralyzujúca, a preto chceme nasmerovať hráčov k väčšej aktivite, nie apatii

Naučiť a informovať

skrz zdieľania informácií o klimatickej kríze a o našom životnom prostredí

Zoznam prihlásených škôl

Priebežné výsledky budú pravidelne zverejňované počas trvania súťaže.

 • Gymnázium Horešská 18, Kráľovský Chlmec
 • Gymnázium Komenského 32, Trebišov
 • Gymnázium Lorencova 46, Krompachy
 • Gymnázium Ľ.Štúra 26, Michalovce
 • Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
 • Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves
 • Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
 • Gymnázium Trebišovská 12, Košice
 • Obchodná akadémia Akademika Hronca 8, Rožňava
 • Obchodná akadémia Kapušianska 2, Michalovce
 • Obchodná akadémia Polárna 1, Košice
 • Obchodná akadémia Watsonova 61, Košice
 • SOŠ Automobilová Moldavská cesta 2, Košice
 • SOŠ dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske
 • SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
 • SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce
 • SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice
 • SOŠ technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
 • SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice
 • SOŠ techniky a služieb, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves
 • SOŠ techniky a služieb, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany
 • SOŠ veterinárna, Nám. Mladých poľnohospodárov 2, Košice-Barca
 • SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice
 • SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
 • Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice
 • Stredná zdravotnícka škola, Nám 1. Mája 1, Rožňava

Dôležité informácie a dokumenty

Vyhlasovateľ súťaže | Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta | dev.ekf@tuke.sk

Partner súťaže | Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným | young4climate@viacarpatia.eu

Podmienky a pravidlá používania hry

Zásady ochrany osobných údajov

Pravidlá zlosovacej súťaže študentov

Štatút súťaže

Manuál pre implementáciu

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Němcovej 32 | 04001 Košice
Kontaktná osoba: Ing. František Janke, PhD.
dev.ekf@tuke.sk