#

Young4Climate v podcaste GrantUp


Členovia TUKE tímu František Janke a Laura Fotulová sa zúčastnili na nahrávaní 87.epizódy GrantUp podcastu s názvom "Mladí vnímajú klimatickú krízu veľmi citlivo. Projekt ich učí ako ďalej." Porozprávali zaujímavé informácie o projekte a spomenuli aj jeho doposiaľ dosiahnuté úspechy.

Podcast môžete nájsť na:

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Němcovej 32 | 04001 Košice
Kontaktná osoba: Ing. František Janke, PhD.
dev.ekf@tuke.sk