#

Študijná cesta do Nórska

Technická univerzita v Košiciach spolu s EZÚS Via Carpatia sa u nórskeho partnera projektu- Smart Innovation Norway- zúčastnili od 18.-19.1.2023 študijnej cesty v ich centrále v meste Halden. V rámci stretnutia si všetci partneri vymenili poznatky o inovatívnych prístupoch v boji proti klimatickej kríze.

V rámci spoločných stretnutí nórsky partner odprezentoval viacero svojich projektov- napr. Tango W, Probono, Smart city, Auroral,... Tiež prebehla detailná diskusia o projekte Young4Climate- jeho vývoji a stave.

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Němcovej 32 | 04001 Košice
Kontaktná osoba: Ing. František Janke, PhD.
dev.ekf@tuke.sk