#

Stretnutie s riaditeľmi stredných škôl KSK

Na stretnutí riaditeľov stredných škôl KSK, ktoré sa konalo 12.1.2023 v Michalovciach, partneri EZÚS Via Carpatia odprezentovali samotný projekt Young4Climate, jeho aktivity a súťaž, ktorá je zameraná na stredné školy, študentov a ich blízkych s možnosťou výhry „zelených riešení“ pre ich školu.

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Němcovej 32 | 04001 Košice
Kontaktná osoba: Ing. František Janke, PhD.
dev.ekf@tuke.sk